20 Heemskerkde dochter van Gerard Barthold, wiens leen als erfelijk ophield te bestaan. De algemene stelregel was, dat als er na 2 geslachten geen adel meer gedragen werd, deze kwam te vervallen. Ha 1225 is dit het geval en langzaam aan gaat de familie op in de geschiedenis. Tot in 1700 komt de naam voor in de dorpsprotocollen In 1461 hebben we in Akersloot een Schout, die de naam Barthout Huygenszoon draagt. Het lijkt een directe afstammeling van Heer Hugo via een andere linie, bijvoorbeeld een broer of bastaardbroer van Heer Hugo. In 1500 gaat Claes Akersloot naar Haarlem en wordt daar Burgemeester (Schout). In Haarlem wonen nu nog Akersloots. Of zij afstammelingen van hem zijn, is niet bekend. Het kan ook zijn dat een voorouder van hen zich Akersloot heeft laten noemen bij het samenstellen van de burgelijke stand. In 1692 komt in het register van Regenten van ons dorp een Pieter Akersloot voor voor als Schepen (wethouder)maar dit kan ook een gezeten burger geweest zijn zonder enige relatie tot de bekende Akersloots. Wel is het een algemeen feit dat alleen de beter gesitueerden tot deze posten komen. Ook is er Margriet Arisdochter Akersloot. Zij heeft als familiewapen een rood schild met daarop groene eikels en zwemmende haring. Misschien heeft zij relaties met de zeevisse rij gehad. Wij kunnen niet nagaan onder welke hoedanigheid zij geleefd heeft. De familenaam duikt op onder alle geledingen van de bevolkingVan 1882 tot 1884 was de Eerwaarde Heer Henricus Franciscus Akersloot professor in de Heilige Schrift aan het Grootseminarie te Warmond. Als tegenhanger daarvan was er een predikant, welke de naam Van Akersloot droeg. Wat betekent een naam nog, vroeg Bernhard Shaw zich af. Inderdaad, hoe het ook zij, de naam die wij dragen is niet zo belangrijk. Van meer belang is, wie de naam draagt. Ook laat deze geschiedenis ons zien, dat door de eeuwen heen, de ups en downs blijven meegaan en ons soms tot "leeringhe ende vermaeck" kunnen zijn. Jac Zweeris

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1987 | | pagina 30