28 Ten teken van welvaart werd ook een stenen kerk gebouwd. Deze stond op de plaats waar nu de Hervormde kerk staat. Of Heer Gerard Bartholt ook verjaagd is, of dat hij heeft meegedaan aan de opstand, is niet bekend. In elk geval blijft hij na deze opstand in functie als bewijs van het gezag van de Graaf van Holland. Wel werden alle Kennemerreohten en vrijheden Akersloot afgenomen. Vit was de tol die betaald werd voor deelname aan de opstand. Lang heeft deze toestand echter niet geduurd, want Kloris V, zoon van graaf Willem II, zon op wraak. Hij had zijn Kennemers nodig om strijd te leveren tegen de Westfriezen. In 1275 schenkt hij alle rechten en vrijheden weer terug aan de dorpen in KennemerlandLater, in 1277, schenkt hij Akersloot nog meer. Hij had het dorp ook van alle "moedwilligheid en kwaad" ontlast. In deze tijd verwerven de Akersloters vrijdom van alle tol. Vit betekende, dat Akersloten vrachtvaarders en vrachtrijders vrije doortocht hadden door geheel Holland. Een zegel werd gemaakt om de documenten te waarmerken. Vit was het eerste gemeentewapen: drie eikels, groen van kleur, op een rood veld. Het rode veld betekende dat Akersloot niet geheel onderworpen was aan de Graven van Holland. Ve onderwerpingsoorlog duurde ondertussen voort. Het is in 1286 dat eindelijk de Westfriezen het onderspit delven en er een einde komt aan het bloedvergieten. Heer Gerard Barthold zal misschien de victorie hebben meegemaakt. Zeker is het niet, want omstreeks deze tijd stierf hij. Kinderen liet hij niet na. Het kan ook zijn, dat hij door alle beslommeringen nooit getrouwd is geweest en zelfs geen bastaards verwekt heeft. Zijn zuster Brechta trouwt met Floris van Schoten of Adrichem. Floris was een bastaardbroer van Ridder Virk van Schoten, een voornaam Heer uit een welge stelde familie. Het wapenschild van de Adrichems werd na het huwelijk gedeeld met het waterrad van de Van Akersloots

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1987 | | pagina 28