EET RIDDERGESLACHT VAN AKERSLOOT (deel 2, slot) Hl"Mru9° was e aanz^en^3^-ske van de Akersloter edelen. Hij wordt genoemd dSaSpmet Dirk van Velzen, Gijsbreoht van AmstelHerman van Woerden, IJsbrand dtvan HaarlemSimon van Haarlem en 4 heren van Egmond. De Graaf noemde hen allen vrome schildknapen. Of Heer Hugo veel vrome daden heeft verricht, is niet bekend. Wel is komen vast te staan dat hij aan bedijking veel gedaan heeft. Zijn leengoederen lagen grotendeels in West Friesland. Een bekende polder, de Heerhugowaard, was zo'n leen. Hij heeft dit moeras en watergebied bedijkt en droog laten maken. De eerste keer was het geen langdurig succes, want na een zware storm stond De Waard weer ond.er water. Na de herstellingswerkzaam heden kwam dit gebied definitief droog te liggen. Verder had hij in de Geestmerambacht, tot in de banne van Schagen, leen goederen. Er is ook een Heer Huigenkogge geweest bij Wervershoof. Dit kan men als politiek strategisch beschouwen. In die tijd was West Friesland nog niet onderworpen aan de Graaf van Holland. De voortdurende pogingen om de Westfriezen eronder te krijgen, maakten dat de Heren des te feller meevochten met de Graaf van Holland. Zo zij de strijd zouden winnen, lag het leengebied binnen bereik van de leenheren uit Holland of Kennemerland. Hij was het die waterkeringen of dijken aanlegde in zijn leen Akersloot. De Oosterhoogedijk, die nu Bosweg en Kerklaan heet, loopt via De Crimpen en 't Schouw naar de driehoek waar zij samenkomt met de Westerhoogedijk. De Wester- hoogedijk begint op Starting en gaat via WesterwegWaterzij en Hoogegeest naar dezelfde driehoek. Dit punt bevindt zich tegenover de boerderij, die bewoond wordt door de familie Kaandorp. Ook de dijk die langs de Noordermolen gaat, richting Limmen, is uit die tijd. Deze fungeerde als weg door de polder naar de Abdij van Egmond. 26

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 1987 | | pagina 26