FAMILIEKRONIEK Familie Bil. (deel 3, slot) i»«ra| egenwoordig is Bil's vishandel een groot bedrijf met contacten in en naar (Si vele landen. Paling komt allang niet meer alleen uit het Alhnaardermeer maar ook uit andere landenzoals Noorwegen, BenemarkenFrankrijk Ierland en Marokko. Toen ik 4 jaar was, zegt Teun Bil, kwam de eerste paling al uit Benemarken. Er was toen niet alleen paling uit het Alhnaardermeer, maar ook al uit het IJselmeer. Be vraag naar paling werd zo groot dat we moesten importeren. In 1924 kwam de eerste kotter uit Benemarken. Bie kon wel 25.000 pond paling vervoeren. Be firma Bil heeft na de oorlog de palingvisserij in Zuid-Frankrijk helpen ontwikkelen. Be vismethoden in Frankrijk waren lang zo goed niet als in Neder land. Bat komt wel vaker voor. Een visgroothandel in Spaarndam hielp de ontwik keling van de visserij in Griekenland. Er was overal genoeg paling, maar ze werd niet gevangen. Marokko is ook een grote palingleverancierBaar wordt de paling op een heel speciale manier gevangen. Be paling leeft daar in grote moerassen. Om ze te vangen laat men de moerassen gewoon drooglopen en dan ligt de paling voor het opscheppen. Be vangsten op het Alhnaardermeer worden steeds kleiner. Boor het zandzui- gen is het meer steeds dieper geworden en wordt de bodemvegetatie vernield. Daardoor is er geen voedsel genoeg meer en trekt de paling weg. Be handel in zoetwatervis is bij Bil zo oud als die in paling. Baars werd uitgevoerd naar Zwitserland, maar men moest ze hier eerst schoonmaken. De schubben moesten eraf en de ingewanden eruit. Naar Zweden ging gefileerde snoekbaars. Bat fileren gaat bijzonder snel en handig. Be vis wordt van ingewan den, graten en vel ontdaan en de gefileerde plakken worden per kilo verpakt en in kleine kistjes verzonden. 24

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1987 | | pagina 24