's Avonds om half tien zijn pas de grootste branden geblust en kan het detachement naar Alkmaar terug. Ook nemen zij de ijzeren geldkist van Huijskens mee, waarin f 20.000op de gelukkige plunderaar lag te wachten. Alleen. de sleutel ontbrak Twintig kurassiers blijven achter in Boekei voor eventualitei ten. Infanteristen zullen voortdurend langs de werken patrouilleren. Op ver zoek van Blanken, neemt de cavalerie, zaterdags tijdens de betaaldag, stra tegische posities in. Men heeft lering getrokken uit het feit dat Lourens Veer geen gehoor heeft gevonden in Alkmaar. De staking die op 17 augustus 1823 weer op de percelen 9 en 10 van wijlen Gerrit Huijskens plaats vindt geeft de overheid weer reden te over, kwaad te zoeken in de aard der mensen Daar de kurassiers toevallig "wandelrijden"wordt de infanterie erop af gestuurd. Rond elf uur in de morgen komt het detachement op Boekei aan. Het volk is al behoorlijk bezopen, maar er dreigen geen ongeregeldheden. Tegen één uur rapporteert ingenieur Rodong Hijben, dat het er op neer komt, dat ongeveer 150 dronken mannen staken en ook de anderen het werk trachten te beletten. Maar echt kwaad hebben ze niet in de zin. Piet Teunissen schrijft aan de Gouverneur:" Bij deze gelegen heid kan ik het niet nalaten Uwe Excellentie onder het oog te brengen, dat de oorzaak van deze dagelijkse ongeregeldheden niet alleen ontstaat om het geringe loon, welke de arbeiders verdienenmaar voornamelijk en bijzonder doordat men zondags in de keten speelt, danst en dobbelt. Er worden horlo- giën en andere goederen verloot, waardoor de poldergasten het geld dat zij zaterdags ontvangen hebben, verliezen en verdobbelen. Om zich vervolgens aan buitensporig gebruik van drank over te geven. Hetgeen ik als ware oor zaak van de ongeregeldheden beschouw" Lourens Veer echter schrijft aan de Gouverneur"Ik heb de eer Uwe Excellentie te berichtendat er hier geen onlusten meer zijn, en de rust is wedergekeerdMaar het werk is nog niet hervat, ik kan ook niet ontkennen, dat de aannemersdie hier met het werk zijn belast, niet van schuld zijn vrij te pleiten.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 1982 | | pagina 9