FTHa--- positie met als thema "Akersloot en het water". Bij monde van de heer Visser werd Oud-Akersloot gevraagddeze expositie samen op te zetten. De start was wat traag, maar begin meihet was 10 voor 12 mogen we wel zeggen, begonnen we er serieus aan te werken. Niet weten de wat ons boven het hoofd hing, sprongen we in het diepe, zonder te we ten of we wel zwemmen kondenWant niemand van ons had enige ervaring Maar gelukkig waren er veel helpende handen, en hebben we de sprong goed overleefd. Met redelijk succes zelfs'. Er zijn 861 bezoekers geweest, waaronder Engelsen, Duitsers en Oostenrijkers.Zelfs de N.C.R.V. radio toonde belangstelling. Het orgelconcert bracht nog eens 210 be zoekers binnen. Ook de brochure "Aker sloot dorp van wind en water"viel goed in de smaak. Deze is nog te verkrijgen voor f3,bij de redactie. Een extra woord van dank is aan Steven Kuiper, die alle dagen aanwezig was. Netten boetend en niet te vergeten, verhalen vertellend Hij was het neusje van de zalm om een beetje op zijn terrein te blijven) van de expositie. Vooral dames waren niet bij hem weg te slaan. Hij heeft er zelfs enige leerlingen aan over gehouden. Oud-Akersloot heeft goed aan de weg ge timmerd deze zomer'. En we zijn een er varing rijker, maar geen illusie armer.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 1982 | | pagina 7