Maar, helaas door het zuigen, zweefde ook veel zand over het meer en werd de modderlaag waarin veel larven zitten en het hoofdvoedsel zijn voor de aal, bedekt met een laagje zand en stikten de larven. Ook de manier van vissen veranderdeVroeger werd er geroeid en ge zeild, nu gaat alles met motoren. Ook heeft heden ten dage de recreatie bezit genomen van het vele water in en rondom Akersloot. Vele mensen genieten van de hengelsporten ook velen van de zeil-en roeisportDaarom hoop ik, dat ook in de toekomst, de wateren, die wij als Akersloters bezittennog tot in lengte van dagen, niet alleen een goede visvangst zullen geven, maar dat wij met z'n allen, deze wateren kunnen blijven gebruikenten algemene nutte. Want dan zullen onze kinderen en zelfs onze kleinkinderenlater ook nog eens vertellenwat een machtig bezit dat water in Akersloot is, en hoe belangrijk deze wateren van Akerslootdoor de eeuwen heen voor Akersloot zijn geweest. Hoewel er veel verloren is gegaan, meen ik toch te moeten zeggen, dat hoewel het gebruik van het water anders is dan vroeger, nu ook nog gezegd kan worden, dat al dit water in en rondom Akerslootvan grote betekenis was en voor de toekomst blijft voor onze gemeente T.Dil TOER-IN Het bestuur van de Vereniging Oud-Akersloot heeft zich gedurende 3 maanden bezig gehouden met het verzamelen van goederen en gegevenshet opzetten en openstellen van de expostitie "wat het water voor Akersloot bete kende door de eeuwen heen". Dit gebeurde in samenwerking met de herbouwers van de "Oude Knegt" en geholpen door een groep enthousiaste medewerkerszonder wiens hulp deze expositie onmogelijk was geweest en die wij allen bij deze hartelijk danken. Het leek ons goed, u, die misschien onze expositie niet heeft kunnen bezoeken, iets te vertellen over het hoe en waarom'. De Culturele Raad van Noord-Holland heeft begin dit jaar, aan de herbouwers van de "Oude Knegt" gevraagd of ze mee wilden werken aan een ex-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 1982 | | pagina 6