derijen gestaan moeten hebben. In die jaren heeft Akersloot als eretitel "Het hoofddorp van Kennemerland"Water en wegvervoer wordt vrij van belasting en als teken daarvan tonen de vrachtbrieven het stempel van Akersloot. Het is wel leuk te vertellendat later uit dit stempel het wapen van ons dorp ont staat, n.1. drie groene eikels op een rood veld. De eikels duiden op de lig ging in een bosrijk gebied; rood symboliseert de verworven vrijheid Het zou mij te ver voeren om u de gehele verdere periode te be schrijven. Ik neem u daarom nu mee naar het jaar 1730, om precies te zijn, 14 april, thans 252 jaar geleden. Op deze dag werd de ambachtsheerlijkheid "Akersloot" ingevolge een resolutie van de Staten van Holland en West-Fries land verkocht aan de regenten van het dorp AkerslootDeze regenten verkoch ten het weer aan de stad Alkmaar. In november 1854, verkocht de stad Alkmaar de ambachtsheerlijkheid aan een zekere Jan Dilviskoper te Koog aan de Zaan. Een afschrift hiervan ofwel een fotocopie, bevindt zich op de tentoonstelling Ook kunt u zien, een proces-verbaal, inhoudende de recogniti├źn van de ambachts heerlijkheid. Zo had de eigenaar van de heerlijkheid o.a. het recht van de wind, het recht tot het aanstellen van de schout of burgemeester, het recht tot het aanstellen van een predikanthet recht van het veer o.a. van het dorp Aker sloot naar de overkant, de SchermeerVele van deze rechten zijn in de loop der tijden veranderd. Gebleven is nog steeds het recht op de visserij in de gemeente Akersloot. Want na de heer Jan Dil uit Koog aan de Zaan, is de heer lijkheid in 1884 in handen gekomen van Piet Dil, die in 1880 vanuit Oostzaan naar Akersloot kwam en zich hier vestigde als binnenvisser Piet Dil, mijn grootvader dus, had vier zoons, die allen in de vis serij hun brood verdienden. En nu nog is de heerlijkheid in handen van de fami lie Dil. Wel is er in de visserij veel veranderd. Toen in 1958 begonnen werd met het uitdiepen van de Alkmaarder-of Langemeerter verkrijging van grote hoeveelheden zandvoor bepaalde openbare werken in Noord-Hollanddachten wij daar als vissers geen grote schade van te krijgen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 1982 | | pagina 4