"Wij zijn nu stevig op het eiland gevestigd"schrijft Van Diemen. Hij waardeerde de welwillendheid van de Koning, die hij betoond had bij het sluiten van het nieuwe verdrag met Costerren hoewel de Koning nog niet veel vertrouwen in de Hollanders had, scheen hij toch serieus van plan, het hele eiland van Portugezen te zuiveren. Wat bleek uit het feit, dat hij 15 Mudali- gars gevangen had laten nemen, die voor de Portugezen spioneerden. Men wilde nu ook proberen de bevolking van Ceglon, tot het chris tendom te bekeren. Van Diemen verzocht"De Heren Zeventien"enige intelligente en devote personen te zenden. Men maakte nu ook aanstalten om de andere Portugese forten, Colom bo, Manar en Jafanapatam te veroveren. Daartoe was een grote vloot voor de kust van Colombo gestationeerdMaar de Koning verleende geen enkele medewerking en Van Diemen schreef verscheidene brieven om de Koning te activeren. Deze brieven werden echter nooit beantwoord. Van Diemen klaagde over de grote verliezendie de Hollanders geleden hadden, aan soldaten en goederen, bij de laatste slag om Galle en Negumbo, terwijl er in deze forten geen buit van waarde was aangetrof fen.Vooral een schip met waardevolle last bestemd voor Perzie, die vergaan was op de rotsen, bij het gevecht om Negumbo, was een groot verlies geweest. Gedurende de drie jaar van de verdediging van de forten, had de Koning nooit iets vergoed van al deze kosten. Deze vergoedingen moesten door de Koning ge daan worden, zoals in het laatste contract was overeen gekomen.Daar de zaken niet naar voldoening van de Nederlanders werd geregelddreigde Van Diemen alle contacten te verbreken. Ondertussen verveelde Willem Jacobz Coster zich mateloos als Gouverneur van GalleT en in een brief aan Van Diemen vraagt hij, om naar Bata via te mogen gaan, of zijn vrouw over te laten komen. In een schrijven van Van Diemen wordt hem echter gevraagdde Koning een bezoek te brengen en eens duidelijk te vertellen hoe de vork in de steel zit.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 1982 | | pagina 30