Bestuur: Voorzitter Secretaris Penningmeester Bestuursleden voor de werkgroepen: archeologie archief redactie de heer H.J.Krom, Julianaweg 1, de heer P.G.KerssensLelielaantje 1, de heer J.van SikkelerusJulianaweg 73a, de heer G.KerssensJulianaweg 44, de heer J.ZweerisNollenweg 3a,'t Zand tel. de heer J. de Goede, Simon Pauwelslaan 7. mevr. L.Kerssens-Lingerak, Julianaplein 19, mevr. A.van Elburg-ter Horst, Pastoor v. d. Bergstraat 5, tel. 12309. tel. 11461. tel. 10349. tel. 11696. 02249-1218. tel. 10460. tel- 13983. tel. 12821. Redactie de heer J. de Goede, Simon PauwelsLaan 7tel. 10460. de heer T.Dorrestein, Mozartlaan 4, tel. 12543. mevr. A. van Elburg-ter Horst, Pastoor v.d. Bergstraat 5, tel. 12821 Rabobank nr 300.968. 078. Gironr. van de bank 319322. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 1982 | | pagina 2