Hij slaagde hierin, maar moest zoveel mogelijk aan de wensen van de Koning voldoen. Tevens werd er besloten om Galle te veroveren, dat nog steeds in handen van de Portugezen was. Op 3 maart zeilde een vloot uit,op weg naar Galle en 6 dagen later landden er 700Nederlanders. "Het was een bloedige maar glorieuse overwinning"schreef Gouverneur Van Diemen aan "De Heren Zeventien""Allen die in het fort bewa pend waren, werden gedood. Wij verloren zelf 100 man en hadden 400 gewonden. Deze verliezen waren zo groot, omdat de troepen van de Koning pas aankwamen toen de strijd al geleverd was". Er waren 700 gevangenen, waaronder vrouwen, kinderen en slaven. De gevangenissen waren overvol en de dodenlijst was aanzienlijk. Velen stier ven er op weg naar Batavia, waar alle gevangenen naar getransporteerd werden. Kaffers (ongelovigenmoesten blijven om het fort en de stad te herbouwen1500 Sinhalesen werden aan de Koning overgedragen. 180 Hollanders bleven onder commando van Kapitein St Amand om het fort te bewaken. Coster werd President. Galle bleef het hoofdkwartier van Ceglon tot 1655, toen WerdColombo veroverd GALLE Het fort Galle ligt op een schiereiland op de zuidpunt van Ceglon. Door de Portugezen werd een sterke verdedigingsgordel aangebrachtEr werd een muur aangelegdmet bastionswaarvan men elke aanval van over zee aan kon zien komen.Het kon 20 kanonnen bevatten.Een van die bastions heet Akersloot (ook nu nog) Andere bastions heten Utrecht en Zwart. De smalle straatjes van Galle hebben nu nog namen als Legnbaan Street. Je treft er oude pakhuizen en woonhuizen aan, die hoewel vervallen en verweerd onmiskenbaar Hollands zijn. De prachtige Dutch Reformed Church uit 1740 is versierd met kleurrijke wapenschildenen ook aan de kerkvloer kan de historisch geinteresseerde be zoeker zijn hart ophalen. Velen waren nog in de bloei van hun leven toen ze ontzield de kerk werden binnen gedragen. De commandeurs van Galle kregen een 28 ereplaatseenvoudige scheepslieden werden onder de trap opgeborgen

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 1982 | | pagina 28