Gerrits Brood, verhuisde later naar Akerslootwaar hij tot 1770 woonde op de SluisbuurtDirck Dirckze Verduijn groeide dus op te Akersloot en trouw de in 1767 met Atje Cornelis Velserboerbijgenaamd Antje Crelisse Cappitein. Hun huwelijk werd ingezegend door Pastoor Lambertus Donker. Zijn vrouw was een dochter van Cornelis Bursen BorritzVelserboerboer in de bedijkte Schermer AkerslootEen eigenaardigheid is, dat beiden wel een christelijk huwelijk wensten te sluiten, maar zonder gemeenschap van goederen. De oor zaak was, dat Antje weduwe was en drie kinderen had: Antje, Dirck en Pieter- tje Willemsz.Blom. De vader, Willen Dirckz. Blom, was in 1766 overleden en zijn kinderen hadden nogal wat geërfd: een halve boerderij20 morgen land in de Bedijkte Schermer, en nog meer grond in de Cooger Polder. Hun huwe- lijksvoorwaareden werden opgemaakt door Notaris A.de Lange te Alkmaar op 26 juni 1767. Ze gingen dus wonen op de Sluisbuurt en Antje liet blijkbaar haar eigen boerenplaats in de Schermerbeboeren door een ander. Maar er wa ren verhuisplannenze hadden het oog laten vallen op de vette zeeklei van de Beemster In 1769 en 1770 verkocht Dirck Dirckz. Verduijn al wat grond. Hij was een notabele boerPoldermeester van de Hempolder en Hooischatter van Sluisbuurt en Starting. Op sinterklaasavond 1770 verkocht hij zijn boer derij met 20 morgen land aan zijn broer Klaas Verduijnvoor de spotprijs van 1900 gulden. In het voorjaar van 1771 verhuisde het gezin Verduijnmet hun vierde kind Trijntje Verduijnnaar de Beemster. Broer Klaas Dirckse Verduijn was bij de overname van de boerderij getrouwd met Maartje Jacobs Bakker. Ze kregen twee kinderen: Dirk Klaasse en Maartje Klaase Verduijn. Dirk Klaasse trouwde in 1818 met Maartje Cornelis Mijnen en woonde na zijn vader, in de boerderij op de Sluisbuurt. Zij kregen de volgende kinderen.- Grietje, Kees, Maart jeKlaas, Piet,(bijgenaamd de blauw Piet), Jaap, Neeltje en Jan.Deze laatste Jan Verduijn woonde op de Sluisbuurtevenals zijn zoon Jandie in 1903 trouwde met Geertje Spaanse die de Sluisbuurt verlieten en gingen wonen op de boerderij VeelustCSander Herman Mars. 25

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 1982 | | pagina 25