FAMILIE-KRONIEK; De familie Verduijn. In de veertiger jaren schreef Theo Van Langen een familie-album over het geslacht "Verduijn".Zijn moeder was een Verduijn. Theo Van Langen was een broer van mijn moeder en lid van de Congregatie van de Broeders van Oudenbosch, onder de naam broeder ChristofoorHij was geschiedenisleraar aan de Kweekschool te Oudenbosch en toen ik daar studeerde voor onderwijzer kreeg ik les van hem. In die tijd richtte hij ook het Zouavenmuseum op in Oudenbosch, dat nu is ondergebracht in een eigen ruimte. Na zijn dood in 1968 kreeg de familie het album in handen, dat hij had geschreven:"Het ge slacht Verduijn" In 1981 kreeg ik het in handen, las het helemaal; wat geen kleine opgave was, want het is, zeer fijn, met de hand geschrevenen besloot om het over te typen, om het op die manier te bewaren voor het nageslacht. In de zomer 1982 kwam ik voor het eerst in Akerslootomdat mijn voorouders oor spronkelijk hier vandaan bleken te komen en ik benieuwd was, wat er nog over was van de verschillende boerderijendie mijn oom beschreven had en soms ook gefotografeerd. Een aardige anekdote: In dit album schrijft Theo Van Langen, ergens over de Verduijns in Akerslootdat ze wel een borreltje lustten. Toen ik in Akersloot aan kwam en de weg wilde vragen, viel het mij op dat ik precies stopte voor.... slijterij Verduin.Al proedig raakte ik in kontakt met de Vereniging "Oud- Akersloot" en ben daar meteen lid van geworden. Ik beloofde uit het genoem de familiealbumenige gegevens te halen en die te verwerken in een paar artikelen in het boekje van de vereniging In de Kwartierstaat komt onder nummer 48 voor: Dirck Dirckze Verduijn, getrouwd met nummer 49 Antje Cornelis Velserboer Dirck werd geboren te Uitgeest en gedoopt op 16 augustus 1740 in de R.K.Statie te Uitgeest. Zijn vader Dirck Verduijngetrouwd met Neeltje

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 1982 | | pagina 23