Ik moest zijn vervoermiddelen repareren en dat moest natuurlijk buiten gebeurenbij slecht weer onder een dekzeil. Dat kon op de duur niet meer. Die beste mensen, die mij geholpen hadden met het schuurtjekwamen bij me en zeiden:" Jongen, dit kan niet langer zo. Je moet zien dat je een stuk grond koopt om een garage op te laten bouwen. We zullen weer borg staan".Nu dat was fijn en ik heb niet lang hoeven zoeken, 't Resultaar was dat ik op de 2de januari 1926 de grond kocht van de heer W.Blokkerlandbouwer te Akersloot voor f 625,'t Stuk grond lag op de plaats waar nu nog de garage istegen over 't huisje van mevr.Stam, waar voorheen meester Smit, die indertijd de bak kerij kocht, met z'n dochters woonde. Meester had destijds woordelijk gezegd: "Je bent een arme wees, als je later soms hulp nodig hebt, dan kom je maar". Nou, die hulp werd het tegenovergestelde. Hij heeft er alles aan gedaan om te voorkomen dat de garage daar gebouwd zou worden't Stuk grond dat we hadden ge kocht, had de grootte om er een garage met bovenwoning op te zetten, dat was het goedkoopste bouwen. Dus kregen we als enigste hier een bovenwoning. De aanneemsom was f 4000,en op 13 februari 1926 kon ik de opdracht geven dat er met de bouw kon worden begonnen. Toen ze aan het bouwen waren ging mijn zoon Nico alle dagen kijken. Als hij dan thuis kwam, zei hij "Moederik ga niet met jullie mee, ik wil niet op zolder wonen, ik blijf bij Buus". (Mevrouw Bosman). Jb. Bosman en Aagje Blokker waren onze buren, met hen woon den we in één huis. Hele lieve mensen, net een vader en een moeder voor ons drietjesMaar hoe meer ons huis opschoothoe meer we ontdekten dat het 'n hele ruimte was. De oplevering was op 29 mei 1926. In de garage was plaats voor één vrachtauto of twee kleine auto's en in de winkel voor zes fietsen. Er waren planken voor het opstellen van de onderdelen. Boven hadden we een kamer, een keuken en twee slaapkamertjesOns schuurtje hebben we overge plaatst, want dat had mijn vrouw hard nodig om te wassen. Alle smerige broe ken en jassen uit de garage werden met de hand op 't wasbord met een boender gewassenOok stond er een vier-pits peteroliestel om heet water te hebben en een paar tobben Wordt vervolgdRiet Clazing.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 1982 | | pagina 22