Wat ik niet wist kwam ik toen aan de weet: al m'n vingertoppen werden rauw en als ik 's avonds thuis kwam moest ik eerst de vlooien uit m'n sokken schudden. Maar loon verzoet de arbeid. Ik was er nog maar kort toen men mij berichtte dat ik op kantoor moest komen ik vreesde het ergste Maar nee hoor, ze vertelden mij dat ik een paar dagen per week de Chenard WalkerautQ van de directeur moest onderhouden en de motorfietseen Aldys Allon 2% PK motor van de boekhouder. Ook moest ik zorgen dat de waterstand op peil was voor de turfstekers.Er was een watergemaaltje waar ik ook 's nachts wel eens moest blijven. Ik verdiende toen wel aardig. Later heb ik meegewerkt aan het electrificeren van het bedrijfmen ging niet meer turfsteken maar met een baggermachine veel vaster turf maken. Als er een storing was had ik te zorgen dat dit zo gauw mogelijk was verholpen en nu had ik het echt (op de vlooien na)naar m'n zin. Maar ook hier kwam 't einde in zicht, want er werd geen turf meer gevraagd en 't enige wat er op zat was weer werk te vindenwat niet lukte. Noodgedwongen moest ik maar weer proberen het thuis te verdienen in m'n schuurtje. Door middel van een drukwerkje liet ik de mensen weten dat ik me aanbevolen hield fietsen te repareren en nieuwe te leveren en ook repa raties aan het electrisch licht te verrichten. Onderdelen moest ik halen bij de Gebr. Vermeulen op de Laat. Met Jan de Lange die als timmerman werk te ging ik 's nachts electrisch licht aanleggen in Santpoort en Beverwijk.We gingen op de motor van Jan de Lange, ik nam carbidlampen mee om verlichting te hebben bij het werk. Ik deed dit 's nachts om zo nodig overdag thuis te zijn voor eventuele reparaties aan fietsen en ook al aan motorfietsen. (Genoemde Jan de Lange was een broer van Jaap en Jaane de Lange deze hielden een boer derij bij het pontje.Jaane trouwde later met boer Droog). Op de sluis woonde Jan Verduin de vader van Cor Verduin de ga ragehouder) als veehouder.Later werd hij melkvervoerder met de Daagauto en autobusondernemer met de T-Ford (13 pers. 45 kg bagage), die afgebeeld staat in de "Groene Valck" (no 2 blz 22).

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 1982 | | pagina 21