HET LEVENSVERHAAL VAN DE HEER JACOB ROEMER We waren verhuisd naar een groter huis, naast de smederij van Arie Deijlen en 't dubbele woonhuis van de familie Bosman. Op 13 mei 1920 is in dit huis onze zoon Nico geboren. Naar mijn mening beschikte ik over nogal wat vrije tijd. Ik dacht, als ik een schuurtje had kon ik zo 's avonds wat fietsen repa reren en die gedachte liet me niet meer los. Ik ging hier eens over praten bij Nic. Blokker, de timmerman aan de Julianaweg en hij dacht dat ik voor 300,- een houten schuurtje van 3% bij 4 meter kon hebben. Daar ik niet over dit bedrag beschikte ben ik naar de heer Vermeulen de vader van de huidige heer Vermeulen) van de Boerenleenbank gegaan om te vragen of ik dat bedrag kon lenen. Dat kon wel als ik voor twee borgen zorgde. En nu maar proberen deze te vinden. Nadat ik 23 personen had gevraagd was ik wel zeer teleurgesteld en ik ging weer naar de heer Vermeulen. Hij vond 't ook bedroevendmaar gaf me nog een paar adressen op en daar slaagde ik meteen. En nu kon ik Nic Blokker zeggen dat hij 't schuur tje kon plaatsenVolgens 't gemaakte schetsje kon hij 't bouwen voor de prijs van 268,met dit verschilgeen stenen voeting maar op eiken proppen, glas werk was er niet bij inbegrepen. Carboleum was er wel bij, maar dat moest ik er zelf opsmeren. Op de 27 ste mei 1922 is 't toen geplaatst en dit was eigen lijk 't eerste begin: Van alles wat ik toen verdiende kocht ik gereedschapMet de werkgelegenheid werd het ontzettend slecht en ik voelde aankomen dat ik wel eens gedaan zou kunnen krijgen bij Hildering en dat hield in dat er geen geld meer binnen kwam. En dat gebeurde. Gelukkig verdiende ik wat in 't werkplaatsje maar veel te weinig om van te leven, we hebben 't toen erg slecht gehad. Totdat Bram Timmerman bij me kwam en vroeg om mee te gaan naar de veenderij in de Woude, daar werd nogal wat werkvolk gevraagd. Ik meldde me bij baas Kraan. Hij zei:" Als ik 't goed heb ben jij geen grondwerker"Na dat ik hem verteld had wat ik wel was mocht ik komen werken: turf oprapen en 19 in kiepkarren laden voor transport.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 1982 | | pagina 19