Jacob Jozef Jaffert, geboren te Oostende, alias Pietje Baag alias Tobber, gegeseldgebrandmerkt met de strop om de hals, 5 jaar gevan genisstraf Pieter Buttenaar46 jaar, geboren te Brugge, te pronkstel- ling op het schavot, gedurende een half uur, 6 jaar gevangenisstraf Johan George Frederik Bleilbtreu41 jaar, geboren te Gochde krom me barbierte pronkstelling op het schavot gedurende een half uur, 6 jaar gevan genisstraf. De rechter had geen rekening gehouden met de omstandigheden. Over het lage loon, dat de mannen vingen werd niet gerept. Ze werden behandeld als "norma le "misdadigers Maar zoetelbaas Bernardus van Zethoven zit nog wel met een rekening. Want toen de kurassiers naar Boekei kwamen om de orde en rust te handhaven, hebben die zich te goed gedaan, aan Bernardus zijn broodjeskoffie, thee en jenever. Maar daar heeft Zethoven nog geen cent van gevangen. Pas na een jaar komt hij met de rekening aan zetten. De rekening bedraagt f 544,22ij. Lourens Veer heeft Zetho ven f 275,gegeven met de belofte, dat de aannemers Pronk en Hegeraad later de hele rekening zullen voldoen. Lourens Veer overlijdten de aannemers komen hun belofte niet na. Maar Bernardus Zethoven laat het er niet bij zitten, nering is nering, vindt hij. Zethoven gaat met de rekening naar de nieuwe schout, de schout vraagt aan de gouverneur of het op de post onvoorziene uitgaven kan, maar de gouverneur stuurt de rekening terug. Dan gaat hij naar de minister van Binnen landse Zaken. Daarna krijgt de Commisie van Oorlog hem gepresenteerd. Deze vraagt om specificaties en bewijsstukken. Op 6 juli wordt er een conferentie over de eetlust van de kurassiers gehouden. De gouverneur belooft zijn best te doenom het gemeentebestuur van Akersloot zover te krijgendat ze de rekening alvast vooruit betalen. Later kan het gemeentebestuur dan weer terug vangen van het departement. Het gemeentebestuur van Akersloot vindt het prima. Maar daarna meldt het Departement van Oorlogdat het verstrekken van het voedsel en drank onge vraagd is gebeurd, want de kurassiers konden alles wat ze nodig hadden uit de kantine van Alkmaar krijgen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 1982 | | pagina 12