U zou deze heren er eens over kunnen onderhouden" Maar een nadere uitleg zal hij de Gouverneur niet meer kunnen geven, want een week later staat zijn overlijdensadvertentie in de Alkmaarsche Courant van 1 september 1823... Het blijft daarom bij de opdracht van de Gouverneur, en later zelfs van Willem Iom via de plaatselijke politieverordeningen het dob belen en verloten op kermissen en andere dan kermisdagen te verbieden. Maar dan blijkt dat ook de ingezetenen van Akersloot niet van schuld zijn vrij te pleiten. Blanken schrijft de Gouverneur:" Dat er van de 234 aanwezige werklieden slechts veertig zonder werk zijn. De keten mochten te gen hoge prijzen op het land van de ingezetenen van Akersloot staan. Om dat gewin te behouden, hebben de ingezetenen zelfs het ontruimen van de keten tegengehouden. Zodat zij in zekere zin zelf verantwoordelijk zijn, aan de door hen ondervonden overlast" De nieuwe Schout vraagt, waarom het werk zolang moet duren? Andere jaren was men om deze tijd al klaar en was er van overlast geen sprake!In ieder geval draait het er op uit dat de godvrezende gemeente Akerslooteen deel van de arbeiders met Kerstmis uit hun keten verdrijft. En nog zo'n dertig bewoners van teten worden er op Oudejaarsavond uit gezet'. Van die mensen is verder geen be richt meer bekend. De berechting Met de zes verdachten van de moord op Gerrit Huijskens gaat het min der goed. Allemaal hebben ze cassatie aangevraagdmaar zonder succes. De straffen blijven gehandhaafd. Ze zijn zwaar. Tieleman van Dungen22 jaar, geboren te Gorkumgegeseld, gebrand merkt met de strop om de hals en 12 jaar gevangenisstraf Cornelis Dugn23 jaar., geboren te Velzen, gegeseld, gebrandmerkt met de strop om de hals, 10 jaar gevangenisstraf. Jan Harmen Laakman, 29 jaar, geboren te Ritzenbergen bij Bremenge geseld, gebrandmerkt met de strop om de hals, 6 jaar gevangenisstraf

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 1982 | | pagina 10