heren uit dit geslacht, Jan II van Wassenaar, huwde Josina van Egmont, de oudste zuster van George. De kroniek bevindt zich in de Koninklijke Biblio theek te Brussel. Dit uitgebreid boekwerk is verrijkt met afbeeldingen van de heren en graven van Egmont. Deze zijn door Dirk Woutersz opgetekend toen hij in 1561 een bezoek bracht aan het Slot op den Hoef. De ridderzaal aldaar was versierd met 26 afbeeldingen van alle heren en graven van Egmont, die er in opdracht van Jan II graaf van Egmont waren aangebracht. Dankzij de optekeningen van Woutersz weten wij hoe ze er hebben uitgezien. Bij het in brand steken van het Slot op 7 juni 1573 zijn deze verloren gegaan. Toen George in 1559 overleed, was de kroniek nog niet af. Het is door Woutersz in 1562 aangeboden aan zijn neef Lamoraal I. (een der bronnen voor deze kro niek was Martinus Zybrandus Hoveus, kanunnik van het kapittel verbonden aan de St. Catharinakerk Op Den Hoef (Slotkapel). Afb. 4 Het cenotaaf in de Domkerk van Utrecht. Foto Jos Hof 2015. Dit marmeren monument is tijdens de Reformatie ernstig beschadigd. De destijds bij het monument in knielende houding uitgebeelde figuur van George is toen verloren gegaan. Wij zien rechts op het monument zijn familie wapen en links het wapen welk hij voerde als bisschop, met daarin opgenomen het wapen van Utrecht. Bij het monument is de navolgende tekst te lezen: CENOTAAF VAN GEORGE VAN EGMONT BIS SCHOP VAN UTRECHT 1534-1559. RE NAISSANCE. BESCHADIGD TIJDENS DE REFORMATIE. IN DE VERGULDE BINNENZIJDE EEN FUNDATIEBRIEF. EENS PER MAAND MOET EEN MIS GELEZEN WORDEN TER ERE VAN HET HEILIG SACRAMENT EN VOOR DE ZIELEHEIL VAN DE BISSCHOP. Tenslotte Na een kortstondige ziekte overleed George op 26 september 1559 in zijn abdij te St. Amand, en werd daar ook begraven. Zijn hart werd overgebracht Geestgronden, 23 (2016), nr. 1 7

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2016 | | pagina 9