Beschermer en begunstiger Getuige de vele literatuur die er over George bestaat, stond hij bekend als een zeer wijs en vroom man. 'Geleerd, vreedzaam, Godsvruchtig, beschermer der geleerden, weldoener der armen'. Hij zette zich op buitengewone wijze in om het zedelijk peil van priesters en leken zuiver te houden en te verbeteren. In 1555 schenkt hij een gebrandschilderd raam aan de St. Janskerk te Gouda, voorstellende de Doop des Heren, met George zelf daarin afgebeeld. Ook schenkt hij een groot raam aan de St. Bavo te Haarlem. De kartons daarvan worden bewaard in het Rijksmuseum te Amsterdam. Afb. 3 De Benedictijnen abdij van St. Amand te St. Amand les Eaux (Fr.), gebouwd 633-639. Tijdens de Franse Revolutie afgebroken. Een toren en de ingang zijn ge spaard gebleven. Historisch archief Jos Hof. Kroniek George was een persoon die een warme belangstelling had voor zijn afkomst en zijn familie, m.n. voor de grote roem van diverse telgen uit het geslacht van Egmont. In 1556 gaf opdracht aan Dirk Woutersz, pastoor van Wasse naar, een genealogische kroniek te schrijven over het geslacht van Egmont. Dirk Woutersz was tevens huiskapelaan van de heren van Wassenaar. Een der 6 Geestgronden, 23 (2016), nr. 1 i' 'fJi- t I f fi jL u« tLfip-fu rfuJUii/ms par ;Wiv/;re PItxï '*■**- - An..jl.j. -

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden | 2016 | | pagina 8