Egmond. Vooral het financieel beleid t.a.v. de abdij liet te wensen over. In 1563 moest hij zelfs een verhoor ondergaan vanwege klachten over zijn be stuur. Door zijn toedoen geraakte de abdij steeds dieper in de schulden. Afb. 2 George van Egmont als kanunnik van het Domkapittel van St. Lambert te Luik. On bekende meester. Olie op ei ken. Geschonken in 1930 door mr. Southern aan de National Galllery van Ottawa in Canada. Historisch archief Jos Hof In 1540 was George celebrant tijdens een pontificale Mis in de O.L.V. kerk te St. Amand, in tegenwoordigheid van keizer Karei V. In 1546 kwamen de Ridders van het Gulden Vlies bijeen in de Dom van Utrecht. George was celebrant tijdens deze bijzondere plechtigheid waarbij zijn neef graaf La moraal I werd benoemd tot Ridder in het Gulden Vlies. In 1547 schonk hij een landgoed van ca. 20 hectare aan de armen aldaar, met de afspraak dat jaarlijks op zijn geboortedag (2 juli) de H. Mis van de H. Geest zou worden opgedragen. In 1548 bepaalde hij dat in de Domkerk te Utrecht op de eerste donderdag van de maand de H. Mis van het H. Sacrament werd opgedragen. De oorkonde waarin dit is opgetekend bevindt zich nu in het Archief van het Aartsbisdom Utrecht. Over deze bepaling verscheen, t.g.v. het 350 jarig be staan van deze afspraak, in 1898 een publicatie door Albert van Rooijen in de uitgave ''Bijdragen, verzameld en uitgegeven het Archief van het Aartsbisdom Utrecht'. In 1558 werd door George het H. Doopsel toegediend aan Philips, zoon van Lamoraal I en Sabina van Beieren. Geestgronden, 23 (2016), nr. 1 5

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden | 2016 | | pagina 7