met het doel die dag wat gevarieerder en aantrekkelijker te maken voor een breed publiek. Doordat beide activiteiten elkaar inderdaad bleken te verster ken, kreeg ook het Slotfestijn de kans om te groeien. Dit jaar wordt alweer het vijfde Slotfestijn georganiseerd en het lijkt de or ganisatie dan ook een goed moment om de vleugels uit te slaan. Zo kunnen zowel het Slotfestijn als het Hoeverdorpsfeest op eigen kracht verder groei en, zonder elkaar te beperken. Het komt ook het evenementenaanbod in de Egmonden (en specifieker in het Slotkwartier) ten goede. Slotkwartier: CultuurHuys Egmont Zoals u wellicht al in de kranten heeft gelezen, heeft Stichting Historisch Eg- mond het initiatief genomen om het huidige Historisch Informatiecentrum uit te breiden tot een cultuurhuis: Een multifunctioneel gebouw waar u terecht kunt voor diverse vormen van cultuurhistorie. Het idee maakt ook deel uit van het Plan Slotkwartier, dat door de Werkgroep Slotkwartier eind januari overhandigd is aan het College van de gemeente Bergen. Binnen dit 'Cul tuurHuys Egmont' zal door middel van exposities ruim aandacht zijn voor de geschiedenis van de heren (en later graven) van Egmont, hun kasteel, en de rol die zij gespeeld hebben bij de totstandkoming van het Koninkrijk der Nederlanden. Ook is het de bedoeling dat Bibliotheek Kennemerwaard een ondersteunende rol krijgt in het cultuurhuis. Bovendien zal er een toeristisch informatiepunt worden ingericht en zal er ruimte zijn voor ondersteunende horeca. Er wordt momenteel gesproken met diverse geïnteresseerde partijen en er is regelmatig overleg met de gemeente, die eigenaar is van het pand. Houd vooral onze publicaties in de media in de gaten, zodat u op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen. Wilt u graag een actieve rol spelen bij de ontwikkeling van het cultuurhuis? Stel u bent een lokale ondernemer met een goed idee, of u heeft interesse om als vrijwilliger te komen helpen in het cultuurhuis, loop dan eens binnen tijdens de Open Dagen, of stuur een e-mail naar info@historischegmond.nl Bellen kan natuurlijk ook: 06-51 689 620 (Martijn Mulder) Agenda en Open Dagen De komende maanden is het Historisch Informatiecentrum, tegenover de Slotfundamenten in Egmond aan den Hoef, ook weer iedere eerste zondag van de maand geopend voor iedereen die interesse heeft in onze rijke histo rie: Zondag 1 mei, zondag 5 juni, zondag 3 juli en zondag 7 augustus. U kunt op al deze dagen bij ons terecht tussen 14:00 uur en 17:00 uur. De toegang is gratis en de koffie staat voor u klaar. Geestgronden, 23 (2016), nr. 1 47

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2016 | | pagina 49