KORT NIEUWS Donateurs opgelet Als u via een bankoverschrijving uw jaarlijkse donatie naar ons overboekt, zou u dan zo vriendelijk willen zijn om het betalingskenmerk van de accept girokaart te vermelden als omschrijving? Nu komen er regelmatig betalingen binnen waar bijvoorbeeld bij staat 'Donatie familie Zwart'. Door het betalings kenmerk van de acceptgirokaart erbij te vermelden, kan de donateursadmini stratie in één oogopslag zien welke donateur het hier betreft. En dat scheelt ons enorm veel werk. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. Donateursavond Onze jaarlijkse donateursavond zal plaatsvinden op vrijdag 7 oktober, in de Prins Hendrik Stichting te Egmond aan Zee. Het belooft een gezellige film en fotoavond te worden, waarvoor u te zijner tijd nog een uitnodiging ont vangt. Maar noteer de datum alvast op de kalender of in de agenda, en hou deze avond vooral vrij. Schenkingen Ook in de afgelopen periode mochten wij weer diverse boeken, foto's en filmpjes uit de privé-archieven van onze donateurs ontvangen. Ook kregen wij van zijn vrouw Els een grote stapel mappen, correspondentie, foto's en andere zaken uit de nalatenschap van Kees Zwart. Het is ontzettend belang rijk dat deze stukken niet verloren gaan en daarom zijn we met al deze schen kingen dan ook enorm blij. Iedereen heel hartelijk dank. Slotfestijn Ook dit jaar vindt er tijdens het Hoeverdorpsfeest weer een Slotfestijn plaats. Op zaterdag 11 juni kunt u vanaf 12:00 uur tegenover de Slotfundamenten in Egmond aan den Hoef o.a. getuige zijn van spectaculaire riddergevechten en onze digitale 3D-presentatie van het Slot op den Hoef. Burgemeester Hetty Hafkamp is wederom aanwezig om het geheel feestelijk te openen. Het bestuur van Stichting Historisch Egmond en de werkgroep Slotfestijn hebben na overleg bekend gemaakt dat het Slotfestijn vanaf 2017 als zelf standig evenement verder zal gaan. Het middeleeuwse feest zal dan geen onderdeel meer uitmaken van het Hoeverdorpsfeest. Sinds 2012 organiseren wij jaarlijks dit educatief historische spektakel voor de inwoners en alle geïnteresseerden in de lokale geschiedenis. Het Slotfes tijn werd een vaste activiteit op de zaterdag van het Hoeverdorpsfeest, mede 46 Geestgronden, 23 (2016), nr. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2016 | | pagina 48