VAN DE REDACTIE Beste lezers van Geestgronden, voor u ligt nummer 1 van jaargang 23. Inmid dels is dit alweer de 65e editie (de eerste jaargang bestond uit één uitgave), een kleine mijlpaal dus. Wij van de redactie prijzen ons gelukkig nog steeds over voldoende kopij te kunnen beschikken. Dit enkele nummer heeft daar om een flinke omvang gekregen, meer dan u van ons gewend bent. Maar wij blijven toch altijd open staan voor nieuw aanbod en nieuwe ideeën. Schroom daarom niet om uw verhalen, herinneringen, foto's etc. met ons te delen. De redactie zorgt waar nodig voor begeleiding en ondersteuning zodat wij nog vele nummers samen met u kunnen maken. Dat Geestgronden voorziet in een behoefte blijkt uit de vele positieve reacties die wij telkens weer mogen ontvangen. Wij zijn daar heel blij mee. Hartelijk dank daarvoor. Schrijfster Tini de Groot-Zentveld was aangenaam verrast over de vele en thousiaste reacties die zij ontving op haar verhaal over de Scheerwinkel van kapper Zentveld uit Egmond-Binnen. In dit nummer volgt deel 2. Ook Carla Kager ontving veel reacties op het artikel uit de vorige editie waarin zij ver haalde over het stropersdrama dat zich afspeelde in 1932. Dat stropers soms ook terugschoten is nog niet belicht maar wellicht biedt dit stof voor een toekomstig artikel. De reacties boden voldoende stof om het bewuste artikel in dit nummer aan te vullen. Een hartelijk welkom aan een nieuwe schrijver; Geijan Zwaan uit Egmond aan Zee. Van zijn hand komt een boeiend artikel over het Registre Civique (een soort bevolkingsregistratie) van Egmond aan Zee uit het jaar 1811Het geheel is heel herkenbaar. Tot slot weer een bijdra ge van Jos Hof. Dit keer wordt een belangrijke telg uit het geslacht Egmont belicht. Deze 'Egmondse jongen' schopte het tot bisschop van Utrecht en ontmoette de groten van zijn tijd. Uiteraard ontbreekt in deze editie ook het Korte Nieuws niet. Wij wensen u weer veel leesplezier en attenderen u eveneens op de ontwik kelingen rond het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef. In Geestgronden zullen wij daarvan ook verslag gaan doen. 2 Geestgronden, 23 (2016), nr. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden | 2016 | | pagina 4