verdiende ook 1TA gulden in de week, niet te geloven nu, dus we leefden van de winkel. Dinsdags bestelde ikrookwerk, sigaretten waren toen 10 cent, een pakje Vrouw Hoed (Miss Blanche), Pirate, de Chief Whip was 1 TA cent en de shag ook 10 cent. Je had een groot pak voor 20 gulden. Van mijn broer Huug heb ik begrepen dat Leo toch ook een tijdlang alleen voor kost en inwoning heeft gewerkt. De Scheerwinkel, de normaal zo gezellige en vertrouwde plek, werd in de angstige oorlogstijd ook een schuilplaats voor mijn vader als er een razzia werd gehouden. Moeder Trien: 'Weeks voor Kerst zouden wij samen naar de kerk gaan, maar Jan Zentveld (Jan Pies), broer van Huug, kwam vertellen dat er razzia was. Huug bleef dus thuis en ik ging alleen lopend naar Rinnegom. Het was ruw weer, maar iedereen liep toen. Niet naar de kerk gaan bestond toen nog niet. Pastoor Duives stond achterin de kerk. Er brandde enkel kaarsjes, nergens was elektriciteit. Het was donker op de weg, alles was verduisterd. Toen ik thuis kwam zat Huug in de kelder van de Scheerwinkel tussen al het hout wat gestolen was. Hij zat er zo benauwd en ik zat alleen met de kinderen in angst. Als ze hem maar niet vinden! Ik stond in de keuken pap te koken toen er twee Duitsers binnenkwamen. "Waar is je man? Ik zei: "Hij is naar de kerk en niet terug gekomen.Ik begon te huilen. Ze gingen naar boven huiszoeking doen en de kleintjes zaten aan tafel. André en Dick waren bij moeder Zentveld. Ze kwamen weer beneden in de kamer en keken naar het zeil op de grond, dat wat kaal was en streperig. Ze vroegen aan de kinderen of er een kelder onder zat. Ik hield mijn hart vast, was zó bang dat ze zouden zeggen: "Wél in de Scheer winkel". Maar het kwam goed af. Wat waren we blij toen ze weg waren! Mijn moeder: 'Er kwamen ook Duitsers te knippen of scheren. Er vroeg er eens een of hij naar de wc mocht. Dat kon. Ik wees hem de weg, maar ik zei zo overluid, toen hij al weg was: "Er is vast geen papier op de wc.André ging met een stuk krant heen (we hadden een plee buiten en ons wc-papier was krantenpapier, dat door Pa met een scheermes in keurige rechthoekige stulg'es was gesneden van ongeveer 15 x 8 centimeter) en schoof het onder de deur door. Later zag ik dat hij een brief van zijn vrouw had genomen, want er lag nog een stukje en daar stond 'Liebe Alexop. Twee keer verhuizen In de oorlogsperiode hebben de werkzaamheden van de scheerwinkel zich twee keer naar elders moeten verplaatsen. De eerste keer in 1939, vlak na de Geestgronden, 23 (2016), nr. 1 31

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2016 | | pagina 33