Jongens van Valkering Op de avond van 23 november 1932 was jachtopziener Joop van den Berg met veldwachter Minee op stropersjacht. Minee was op afstand toen hij scho ten hoorde. Op de plek van het onheil aangekomen, stuurde hij Van den Berg om hulp naar Koningshof. Daar is hij in grote paniek aangekomen bij de we duwe Anna Valkering-de Wit (1880-1962) en haar vijf zoons: Jaap, Jan, Piet, Klaas en Cor. De oudste zoon Jaap is op de fiets naar dokter Fischer gegaan, weet zijn zoon Loek. Het moeten wel Jan en Piet zijn geweest, die met een ladder het duin in zijn gegaan, want de twee anderen waren een stuk jonger. Het was een eindje lopen en toen ze met het slachtoffer thuis kwamen, was dokter Fischer er al en hij stelde vast dat Krijn was overleden. Het was een hele consternatie in huize Valkering waar ze een kaartavondje hadden met de buren. Het regende buiten en Krijn werd in de gang gelegd en later naar het lijkenhuisje gebracht bij het kerkhof van Rinnegom. Angst voor Derpers Jos en Annalies Valkering, broer en zus die in hun ouderlijk huis Koningshof wonen, weten hoeveel indruk het drama op hun vader Klaas heeft gemaakt. Hij was de vierde zoon van Anna Valkering-de Wit en nog maar elf toen het gebeurde, maar zij hebben het verhaal zeker een keer of vijftien van hem gehoord. Het ergst van alles vond hij, dat Krijn van achteren beschoten was. De jachtopziener was als de dood voor de Derpers en hij bezwoer Anna om niemand binnen te laten. De Valkeringen vertellen dat Koningshof later op de avond al door Derpers werd belegerd, maar Van den Berg was toen al door de burgemeester ontwapend en naar huis gestuurd. De jongens van Valkering hadden het al niet zo op de man en vonden hem veel te zenuwachtig om een wapen te dragen, zo vertelden ze de dag erna aan een verslaggever. Broer naar Rolde Volgens krantenberichten uit die tijd verkeerde de jachtopziener na het ge beurde in overspannen toestand. Zijn huis werd bewaakt en hij kon niet in Egmond blijven. Joop van den Berg kon zijn vak nooit meer uitoefenen en woonde later met zijn gezin in Rolde, Drenthe waar hij het altijd zwaar heeft gehad door het fatale schot. Intussen was de wraakzucht in Egmond onver minderd. Bij de familie Valkering is met grote stelligheid het verhaal over geleverd dat een broer van Krijn die erg op hem leek, ook in Rolde is gaan wonen, om de jachtopziener dag in dag uit te kunnen confronteren met de dood van zijn broer. Lena Dekker heeft er echter nooit van gehoord dat een broer van haar vader in Rolde is geweest. 26 Geestgronden, 23 (2016), nr. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2016 | | pagina 28