- - - - - Tenslotte Zowel Van der Woude als Van den Berg wijzen erop dat het Registre Civique - zoals veel historische bronnen - onnauwkeurigheden bevat en niet volledig is. Als basis van deze algemene beschrijving van Egmond sur Mer was het goed bruikbaar, vooral ook door de punctualiteit van Christiaan van Egmond die hierbij, mim twee eeuwen na het schrijven van het register, van ons een welgemeend 'chapeauverdient. 19 Tabel 3. Het procentuele aandeel van de kerkelijke gezindten in Egmond en haar omgeving in 1809.12' Gereformeerd Ned hervormd Rooms-kath. Oud-kath. Overigen Egmond aan Zee 25 12 62 1 Egmond Binnen 33 62 3 2 Bnkkuni 7 93 Castricum 15 84 1 Heiloo 23 75 2 Alkmaar 53 37 10 Noten 1 Beschrijving bij het Registre Civique, Reg. Archief Alkmaar 1979 2 Opmerking van Harry de Raad, archivaris Reg. Archief Alkmaar. 3 De eeuwenoude titel schout werd in de franse tijd een door het volk gekozen Maire. In 1814 werd door koning Willem 1 de titel burgemeester ingevoerd. 4 Oude website Wijk aan Zee>geschiedenis>erfgoedl>de vuurbaak. 5 Als de kerk kon spreken, blz. 20 6 Het Noorderkwartier is de regio van de historisch demografische studie van Van der Woude, waarvan ik dankbaar gebruik heb kunnen maken om Egmond aan Zee met haar omgeving te vergelijken. Het gebied omvat Noordkermemerland, de Zaanstreek, Waterland, Zeevang en Het Schermereiland. 7 Van der Woude, blz 282 8 Prov. Archief Haarlem, Provinciaal Bestuur 1814 - 1850, nr 2877. 9 Prov. Archief Haarlem, Provinciaal Bestuur 1814 - 1850, nr 2883 10 Van den Berg, Par. 3.6.1 11 In de jaarlijkse mededelingen van de Burgemeester aan Provinciale Staten van 1827 tot 1850 worden steeds twee schuitenmakerijen vermeld. Het aantal bomschuiten bedroeg in 1750 nog 38, in 1843 27 stuks. 12 Van der Woude, blz. 121 ev. 13 Als de kerk kon spreken, blz. 20, 21 Q Geestgronden, 23 (2016), nr. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2016 | | pagina 21