De overige met de visserij verbonden beroepen Behalve zeylemakers, zeylemakersknegten en nettebreyers telde het dorp een seijnmeester en vijf seijnwagters. Zij stookten de vuurboeten voor de navi gatie van de vissers en de handelsvaart. Het grote aantal was waarschijnlijk slechts tijdelijk in verband met de oorlog10). Op oude prenten worden twee vuurboeten op de plaats van de Van Speyktoren afgebeeld en stond er een vuurboet op de Torensduin boven de Zuiderstraat. De 7 timmerbazen en -knegten zijn in deze tabel opgenomen omdat aange nomen mag worden dat zij het merendeel van hun tijd aan het bouwen en repareren van bomschuiten in de twee schuitenmakerijen besteedden10. Laten we de vier niet-actieven buiten beschouwing, dan bestond de totale beroepsbevolking uit 172 mannen. Daarvan waren 79 visser en 59 indirect met de visserij betrokken, dat is ruim 80% Alleen het eiland Marken overtrof ons dorp met 134 vissers op 629 inwoners. De overige beroepsgroepen. Tabel 2: Registre Civique de Egmond sur Mer 1811: Niet-maritieme beroepen. Geestgronden, 23 (2016), nr. 1 17 Bestuur 1 Christiaan van Egmond, 37j burgemeester, maire Jacob van Lienen, 55j winkelier Gerrit Valk, 52j winkelier Geestelijken 2 Jacob Hogeduin, 29j herbergier johannis Glasbergen, 36j R.K Pastoor Klaas Schilder, 68j tapper johannis Abraham den Predikant der Hervormde Hollander, 26) Gemeente Transport en Vervoer 5 Jan Swaag, 42) voerman Agrarisch beroep 1 Engel Knijn, 42, voerman Hendrik Ham, 44j boerenknegt Pieter Diependaal, 27) voerman sknegt Jan Diependaal, 25') voermansknegt Arbeiders 3 Dirk Zwart, 36j voermansknegt Jop Half, 50) arbeider Cornells Castricum, 61j arbeidersman Overige diensten 4 Cornells Twisk, 32j dagloner Jan Hollebaan, 56j chirurgijn Pieter Vuijst, 41j schoolmeester Ambacht en middenstand 16 ReyerAbee, 24j postboden Jacob Smit, 34j Meester smid Hendrik Reuring, 42j baardscheerder Roelof Mulder, 45j kleeremaker Klaas Dekker, 42j meester schoenmaker Overigen (niet actief) Hendrik Hoogeboom, 43j meester schoenmaker Gijsbert de Vries, 36j gepensioneerd luitenant Engel de Zeeuw, 44j meester schoenmaker Klaas Lingezak, 65j zonder affaire Cornelis Schol, 34j schoenmaker Jan Schipper, 78j zonder beroep Hartog Cohen, 60) slagter Cornelis Visser, 66j zonder beroep GerritLammermolen, 47j bakker Lotharis Snijder, 22j broodbakker Willem Bruineberg, 47j broodbakker Ar ie He eren, 22j bakkers knegt Ysbrand Kastricum, 40j bakkersknegt

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2016 | | pagina 19