'T Al x v ,'h. V. i'/ïó ó/Z //Z M- N/Ó k/, 9 y'y/' A*/ c /i>S />7^. (yy c ■*- Ói., SS 'n'"f iT v^y Afb. 10 HH 3816; bijnaam Kat in de kolom achternaam, Comelis Wijker in de kolom voornaam. Na Marken met 134 vissers was Egmond de tweede visserplaats van het Noorderkwartier.6) 7) Opvallend is het geringe aantal twintig- tot dertigjarigen. Waren zij misschien in militaire dienst? Ook is het aantal vissers van 79 ten opzichte van het aan tal bomschuiten (30) aan de lage kant, want de bemanning van een schuit bestond gemiddeld uit 5 man. Maar wel met een of twee vissersjongens, die niet in het register zijn meegeteld. De viskopers. Een misleidende omschrijving van het beroep van 25 derpers. Het was niet alleen kopen, maar vooral ook verkopen en dat vereiste veel voorwerk. De vis moest worden schoongemaakt en geconserveerd door zouten, roken, dro gen. Dan met de hondenkar of een draagmand stad en land af om de vis uit te venten. Dagen van wel veertig kilometer lopen, tot in de Zaan reikte het afzetgebied. Weliswaar was hun vak minder gevaarlijk dan dat van de vis- serlui, maar het was wel veel zwaarder. Uit een klaagbrief van een Egmondse reder aan het Provinciaal Bestuur in 1827: is er nog groter voordeel voor de Gemeente te behalen, zoo men door het aanleggen van een straatweg tot aan de brug van Limmen het overbrengen van den vis bespoedigen kon, zo als men thans door het leggen van een straatweg van Zandvoort tot Haarlem de Visscherij van dat dorp grotelijks bevoordeelt "8). En tien jaar later meldt de Burgemeester: dat de zandweg door het Duin moeilijk en voor een deel van het jaar ontoegankelijk is en afkeer voor het gebruik veroorzaakt "9). Pas in 1845 zou de Egmonderstraatweg worden aangelegd voor een betere afvoer van vis en schelpen. 16 Geestgronden, 23 (2016), nr. 1 3/f/k if// CS J l As /.'7 tri. CtJ rj-fi'K fr 'V r -

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2016 | | pagina 18