De vissers. Met 79 man vormen de vissers verreweg de grootste beroepsgroep. Met een relatief groot aantal ouderen, zelfs drie zeventigplussers, verbazingwekkend bij zo'n zwaar beroep. Was het hun beroepservaring of de armoede die hen hiertoe verplichtte? Visser was altijd al een zuinig bestaan, door het Continentaal Stelsel van kei zer Napoleon beleefde men extra zware jaren. Dit stelsel was gericht op een algehele blokkade van Engeland en legde de handelsvaart en de visserij gro tendeels stil. Voor de vissers was alleen nog de kustvisserij mogelijk, het was hen namelijk verboden langer dan 24 uur in zee te blijven. Deze beperking betekende de nekslag voor de visserij van Wijc op SeeA\ de vissers vervielen daar tot bittere armoede. Vanuit Egmond werd lucratief smokkelhandel met Engeland bedreven, van smokkelhandel verdachte schippers kregen dan ook een franse soldaat mee aan boord5). Alleen een zekere Engel Knijn laat zich als schelpenvisser inschrijven. Toch werd er door veel meer mannen geschulpt, het register vermeldt alleen het hoofdberoep. De schulpers reden met de skillepekar naar de kalkovens aan de Hoevervaart, toen reeds of later pas eigendom van de familie Ruigewaard. De lezer zal begrijpen dat in tijden van geen of weinig visserij men op andere manieren aan de kost moest zien te komen zoals stropen, jutten en de teelt van een nieuwe gewas, de aardappel, waarvoor het duin ontgonnen moest worden. Er zijn alleen vissers ingeschreven, geen andere zeelui. Toch was al eeuwen lang voor ondernemende jongelui - als Hajo en Padde, de scheepsjongens van Bontekoe uit Hoorn - het aanmonsteren op de avontuurlijke grote han delsvaart de mogelijkheid om aan het armzalig vissersbestaan te ontsnappen. Die kans ontbrak nu door dat vervloekte Continentaal Stelsel. Worden daar door ook geen loodsen genoemd, waarover verleden jaar in Geestgronden (september 2015, nummer 2/3) is geschreven? Vele namen zijn ons welbekend. Het lijkt wel een lijst van hedendaagse derpers. Enkele nu onbekende achternamen vallen op: Afslager, De Kaap, De Rey, Ruigebeen, Valk. De Egmondse bijnamentraditie komt eenmaal voor in Kat bij Cornelis Wijker (Afb 10). Deze bijnaam bestaat nog steeds. Geestgronden, 23 (2016), nr. 1 15

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2016 | | pagina 17