In de eerste kolom van het register met de titel Inscription staan de nummers van 1748 tot 1816, aan de commune toegewezen door de onderprefect. Dit aantal bleek niet voldoende, zodat het laatste nummer opgesplitst werd in 1816Atm 1816 GGGGG. Vervolgens naam, voornaam en qualification. In de laatste drie kolommen le lieu de domicile politiquede politieke woon plaats voor het kiesregister. Deze was voor alle ingeschrevenen gelijk, la commune Egmond sur Mer, maar wel 276 maal in zwierig schrift herhaald. In tabellen 1 en 2 zijn de ingeschreven mannen per beroepsgroep ingedeeld. Volgens het register werkten er 79 mannen als visser en 59 in overige beroe pen die met de visserij verbonden waren. 14 Geestgronden, 23 (2016), nr. 1 Tabel 1. Registre Civique van E gmond sur Mer 1811: Maritieme beroepen Vissers 79 mannen Overige met de visserij verbonden beroepen 59 mannen Jan Afslager, 33j AldertBuis, 52j Jan Buis, 44} Cornelis Dekker, 46} Engel Dekker, 56} Leendert Dekker, 36} Leendert Dekker, 33j Pieter Dekker, 25j Pieter Dekker, 34j Willem van Duin, 39j Kos Glas, 54j Klaas Glas, 33j Pieter Gouda, 38j Arie Gouda, 33j Arie Gouda, 38j Reyn Gouda, 37) Cornelis de Graaf, 46j Arie Gravemaker, 50j Jan Groen, 40j Jan Groen, 42j Jacob Groen, 42j Joost Groen, 41j Cornelis Groot; 36j Jacob Groot, 44j Jan Hogeboom, 27j Arie Jong, 36j Stoffel de Jong, 46j Cornelis de Kaap, 50j Pieter de Kaap, 40j Cornelis Kok, S6j Jacob Kok, 23j Cornelis Krap, 47j Dirk Prins, 40j Jacob Prins, 42j Albert de Rey, 36j Fredrik Ruigebeen, 32j Cornelis Schol, 40} Jan Stam, 37j Jan Stam, 22j Joost Stam, 69j Reyn Stam, 33j Pieter Stam, 30 Harmen Stam, 37'j Albert Stoker, 53} SijmeSwaan, 33} Jan Swaan, 35} Kos Swart, 52} Cornelis Swart, 41} Teunis Swart, 43} Cornelis Swart, 23} Jacob Swart, 28} Jan Swart, 34} Tijs Sway, 42j Willem Sway, 68} Willem Sway, 70} ReyerTol, 33} Teunis Tol, 28} Hendrik Tol, 43} BouwkeValk, 33} Jannes Vis, 42} Albert Visscher, 70} Jacob Visscher, 34} Engel Visser, 39} Gerrit Visser, 33} Gerrit Visser, 34} Jan Visser, 43j Jan Vuil, 43} Dirk Vuil, 48} Pieter de Vuil, 75} Cornelis Wijker, bijnaam Kat, 39} Jan Wijker, 49j Engel Wijker, 49} Willem Wijker, 41} Job Wijker, 27} Albert Wijker, 26j Teuny Zwaan, 33} Engel Zwart, 66} Albert de Zeeuw, 42} Schipper: 1 Pieter Abee, 60j Schulpen 1 Engel Knijn, 45} Viskopers26 Albert Afslager, 63} Meyndert Blank, 67} Jan Broek, 47} Engel Does, 34} Jan Duin, 57} Klaas de Jongh, 48} Cornelis de Groot, 38j Rong Gul, 22} Jan Gul, 35} Tijs Gul, 52} Tijs Gul, 22} Dirk Gul, 48j Gerrit Half, 26} Cornelis Knijn, 38} Engel van Pel, 47} Klaas van Pel, 28} Jacob Ruigewaard, 25} Reyer Schol, 37} Huibert Schong, 21} Dirk Schuit; 47} Jan Smit, 32} Teunis Snyder, 47} Albert Vlenich, 46} Arie Wijker, 56} Jan Wijker, 27} Klaas van Zijl, 53} Eigenaren van visschuiten: 5 Pieter Gouda, 55} Abraham van Lienen, 26} Jan Planteijd, 36} Teunis Planteid, 42} Klaas Schol, 45} Zeylemakersknegten: 3 Jan Hopman, 52} Klaas Hopman, 22} Jan Stoker, 46j Nettebreyers: 3 Jan Dekker, 61} Jan Schong 48} Jan Wijker, 58} Mandemakers: 5 Cornelis Does, 48j Cornelis Groot, 62} Jan Planteijd, 76} Teunis Stam, 22} Jan van Zijl, 25j Nautiek: 7 Arie Zwaan, seijnmeester, 43} Teunis Half, seijnwagter, 57} Cornelis Half, seijnwagter, 63} Jan Schatenburg, seinwagter, 52j Klaas Schol, seijnwagter, 58j Hendrik Valk, seijnwagter, 37} Engel Valk, seijnwagter, 42} Visdragers/sjouermannen: 3 Hendrik Glas, 43} Hendrik Ruigebeen, 60} Cornelis Stadegeer, 68} Meester-timmerbazen/ timmerknegten: 7 Jan Schipper, meester, 42} Dirk Schipper, meester, 36} Gerrit Hoogeboom, knegt, 59} Cornelis van der Plas, knegt, 35} Jan Spangenberg, knegt, 50} Cornelis Spangenberg, knegt, 23} Klaas Wijker, knegt, 27}

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2016 | | pagina 16