Egmond sur Mer Zo'n eeuwenoud, mooi geschreven document prikkelt je verbeelding. Hoe verliep die woensdag de eerste mei 1811 op het oude Raadhuis aan de Voor straat bij de Werf? Enige dagen daarvoor zal de dorpsomroeper het dorp zijn rondgegaan en na een klap op de koperen gong - als die van omroeper Aris van Kokkes uit de vijftiger jaren - hebben bekendgemaakt dat er een verplichte volkstelling zou plaatsvinden waaraan geen volwassen man zich mocht onttrekken. Vroeg in de morgen zal de schout zijn voorbereidingen hebben getroffen. Op een foliovel trok hij de lijnen van het door de fransen verplichte tableau, een tabel met negen kolommen voor een overzichtelijke weergave van de gevraagde informatie. Daarboven de titel, keurig gekalli grafeerd met kroontjespen of wellicht nog met een ganzenveer (Afb. 8). Na eerst zichzelf als Maire3) ingeschreven te hebben, meldden zich de nota belen van het dorp: de pastoor en predikant, de eigenaren van visschuijten, de seijnmeester en de schoolonderwijzer. Ook verschenen de vischkopers, een paar middenstanders en ambachtslui en pas laat in de namiddag - aange land vanuit zee - de grote groep visserlui. Afb 9. De dorpsschool (S) en het Raadhuis (R) stonden ooit achter de Agneskerk. Waar op die eerste mei 1811 de mannen van het dorp zich waarschijnlijk in lieten schrijven slaat nu de branding tegen het strand. In 1825 was er een nieuw Raadhuis op de plek van het voormalige gemeentehuis aan de Voorstraat (v.d. Berg). Geestgronden, 23 (2016), nr. 1 13

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden | 2016 | | pagina 15