w? ,air \nrrff"Ti J1» - Afb. 6 De kwartieren en wapen van George van Egmont. Handschrift begin 16e eeuw. Collectie Pierpont Morgan Library New York. Jaar boekje Oud-Utrecht 1959. Bronnen Archief van het Aartsbisdom Utrecht. Utrecht 1900. Collectie Louis van der Zeijden. Jaarboekje Oud-Utrecht 1959. Collectie Louis van der Zeijden. Historisch archief Jos Hof P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek, Leiden 1914. Biografisch woordenboek der Nederlanden. A.J. van der Aa. Amsterdam 1851. Algemeen noodwendig woordenboek der zamenleving. Witsen Geysbeek. A'dam 1836. De heren en graven van Egmond. Dr. A. Dek. Den Haag 1958. J. Hof OSB monnik van Egmond, De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573, 1973. VXIIe Jaarboek Culturle Kring Zottegem. 1968. Noten 1 De naam Loeff van Herlaer duikt ook op in het artikel over Schuylenburg (Geestgronden, jaargang 14, nr. 2/3, augustus 2007). Hoe de familie Van Herlaer het Slot op den Hoef en Schuylenburg met elkaar verbindt, wordt in een volgende editie van Geestgronden beschreven. Met dank aan Louis van der Zeijden. Q Geestgronden, 23 (2016), nr. 1 9

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden | 2016 | | pagina 11