plan ontwikkelden: De bouw van een imposant villapark in de duinen van Egmond. Muylwijk zou als architect en bouwondernemer de aanleg voor zijn rekening nemen en Wisse zou optreden als financier van het project. En op deze basis werd kort na de zomer van 1920 contact opgenomen met de gemeentebesturen van toen nog Egmond aan Zee en Egmond-Binnen. Het villapark in de duinen Grote delen van de correspondentie tussen Wisse en Muylwijk enerzijds en de genoemde gemeenten en de provincie Noord-Holland anderzijds zijn bewaard gebleven in de archieven in Alkmaar (regionaal) en Haarlem (provinciaal). Ze geven een interessant kijkje achter de schermen van een voor die tijd megalomaan plan. Het gebied dat omgebouwd zou worden tot villapark was namelijk zo ontzettend groot, het besloeg bijna het gehele duingebied tussen de toenmalige dorpskernen van Egmond aan Zee en Egmond aan den Hoef. Het liep ruwweg van de kruising Nachtegalenpad Herenweg in Egmond aan den Hoef tot aan de kruising van de Trompstraat en de Wilhelminastraat in Egmond aan Zee. Afb. 4 Op deze kaart is goed te zien hoe groot het terrein is waarop Muylwijk en Wisse hun villa's wilden bouwen. Al direct in augustus 1920 verklaart de gemeenteraad van Egmond aan Zee zich bereid om grond (maar liefst 11,5 hectare) af te staan voor de ontwikkeling van het villapark. Ze noemen in hun correspondentie een verkoopprijs van 20 cent per vierkante meter. Er worden door het gemeentebestuur echter direct behoorlijke voorwaarden gesteld: Geestgronden, 19 (2012), nr. 2/3 43

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2012 | | pagina 9