Geestgronden, Egmonds historisch tijdschrift Geestgronden verschijnt drie maal per jaar: in april, augustus (dubbeldikke uitgave) en december. De redactie vermeldt waar mogelijk de makers of rechthebbenden van afbeeldingen, maar houdt zich aanbevolen voor aanvullingen of correcties. Overname van artikelen alleen na toestemming van de auteurs. Stichting Historisch Egmond Redactie Geestgronden Redactie: Aad Baltus, Luc Lassche, Rob Leijen, Jesse van Dijl, Arne van Wielink Telefoon redactie: Rob Leijen 072 -506 7856 Adres SHE/redactie: Postbus 124 1930 AC Egmond aan Zee E-mail: info@historischegmond.nl www.historischegmond.nl: Informatie over Egmonds heden en verleden, artikelenindex, abonnementen, activiteiten zoals wandelingen en fietstochten met een gids en exposities, historisch nieuws en actuele bezoekersinformatie over museums en andere cultuurhistorische locaties in de drie Egmonden. Abonnementen: telefoon 06 2555 7605 of zie de website. U kunt zich abonneren door voor minimaal 16,50 per jaar donateur te worden van Historisch Egmond. Daarmee helpt u de geschiedenis van de Egmonden levend te houden. Nieuwe abonnees hebben recht op een extra boekje of korting op de Egmondse vlag. Voor een exemplaar dat u al in bezit heeft, kunt u een ander vragen. Een pakketje Geestgronden en/of een abonnement is ook geschikt als geschenk. Eventuele opzegging voor 1 november. Geestgronden is los te koop. De nieuwste uitgave is steeds verkrijgbaar bij Boekhandel Dekker, Foto Jonker en Apeldoorn Electro voor 6.80. De meeste oude nummers zijn tegen een lager tarief nog verkrijgbaar bij exposities in het bezoekerscentrum en tijdens dorpsfeesten op de markt. Bezoekerscentrum Historisch Egmond Slotweg 46, Egmond aan den Hoef, tegenover de fundamenten van het kasteel. Open op werkgroepavonden en tijdens exposities, meestal op zondag van 14.00 - 17.00 uur. Stichting Historisch Egmond verzamelt: oude foto's en ansichten, boeken over Egmond, familie- of bedrijfsgeschiedenissen, documenten, gravures, kaarten en overtollig geworden Geestgronden. Bel Louis van der Zeijden 072 5064912. Druk: Drukkerij Belleman B.V. SSN: 1381 - 1975 Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door weekblad 'Dorpsgenoten'

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2012 | | pagina 71