Nawoord Zoals de geschiedenis laat zien was het Friese koninkrijk van vele honderden jaren voor Christus tot 700 na Christus een goed ontwikkeld politiek systeem met grote handelsbelangen in alle windstreken van de Friese Zee. De scheepvaart was prima ontwikkeld en om goed handel te drijven was er zelfs een eigen geldsysteem binnen het Friese koninkrijk, de sceatta genaamd. Veel logica is in de geschiedenis terug te vinden. Ook in die lang vervlogen tijden wisten de mensen goede organisaties op te bouwen die ver over 's land grenzen bekend werden. De reis van Willibrord en Adelbert naar Egmond was vanuit het net bekeerde Ierland nauwkeurig gepland om de koppige Friezen te bekeren. Uiteraard was het Scorlewald als 'internationaal' natuurgodsdienstplaats terdege bekend bij de monniken in het Ierse klooster Rathmelsigi. De strategie bestond er uit om juist deze 'internationaal' bekende natuurgodsdienstplaats te ontkrachten door de mensen in de nabije omgeving daarvan te bekeren.Q 101 Bronnen P Lassooy, Monnikenpad ISBN 978-90-814349-1-1 E.H.P. Cordfunke e.a., Sint Adelbert en Egmond, mythe of werkelijkheid E.H.P Cordfunke, Abdij van Egmond ISBN978-90-5730-666-2 Internet www.google.nl Geestgronden, 19 (2012), nr. 2/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2012 | | pagina 67