Rijk. De bezettingsperiode door het Romeinse Rijk was derhalve niet langer dan 50 jaar. De continue tegenaanvallen van de Friese koningen op de Romeinse bolwerken waren zelfs voor de Romeinen teveel. Zoals het geheel verzonnen verhaal van Asterix en Obelix met hun dorpje in Gallie, zo echt was het met de Friezen. Keer op keer wisten de Friezen hun zuiderburen (de Romeinen en later de Franken) te verslaan en buiten hun Friese rijksgrenzen te houden. Godsdienst als politiek wapen In de nadagen van het Romeinse rijk waren de Romeinse keizers christelijk. De expansiedrift was nog immer aanwezig en de Romeinse (en later de Frankische) strategie werd aangepast. Een van deze strategieën was om de mensen in de nog niet bezette gebieden te bekeren tot het Christendom en daarna te bezetten. De stap van aansluiting zou dan veel gemakkelijker zijn. De Friese koningen echter, moesten niets hebben van dit politieke wapen en /rLtvt I locus Ansisar, -^«liUinicwmi Lvom'-Vt'-M. 3ATAVJA AtArr;act Afb. 36 Oude Romeinse kaart van ons land aan het begin van de jaartelling. 96 Geestgronden, 19 (2012), nr. 2/3 ~*1VK IS t A v scuts EAMAWiCVi Stm" X_. MARS* Tu- CAVtJVÊ ^T-£j rrKAiECT/M. Al.&lHWtf

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2012 | | pagina 62