Scorlewald Een van die heilige gronden was het Scorlewald en was ruim 2.000jaar geleden een internationaal bekend heilig gebied. Zo kwamen druïden uit Ierland, Schotland en Engeland in het Scorlewald om de Friezen de fijne kneepjes van de natuurgodsdiensten bij te brengen. Een van die praktiserende rituelen was het stichten van branden bij de verschillende maanstanden. Feitelijk zou je het oude Scorlewald kunnen zien als een evangeliseringsgebied van de oude natuurgodsdiensten, gezien de ligging aan de Friese Zee en de bereikbaarheid vanuit vele omliggende landen per boot. Het Scorlewald voldeed aan een aantal geografische voorwaarden en dat waren de heide die er groeide, de duinen en de leylijnen die er lopen (onderaardse scheuren in aardkorst waar het aards magnetisme wat meer uitkomt). Anno nu, 2011 adverteert Staatsbosbeheer nog met Keltische boomwandelingen naar druïde plaatsen in het duingebied van Schoorl en VW-Bergen met wichelroede tochten door het Schoorlse duingebied. De agressie van het Romeinse rijk versus het Friese rijk De groei van het Romeinse rijk kostte enorm veel geld. Het opzetten van de politieke structuren en militaire organisaties vroeg om steeds meer belastinggeld. De expansiedrift van het Romeinse rijk heeft dan ook alles te maken met het verkrij gen van meer belastingopbrengsten om aan de groeiende geldhonger van het alsmaar groeiende Romeinse rijk te kunnen voldoen. U zult begrijpen dat er van de bevolking in de Afrikaanse woestijnen nauwelijks enig belastinggeld te innen was en het was daarom uit politiek oogpunt gezien oninteressant om die gebieden te bezetten. Daarentegen was het economisch welvarende Friese rijk waar veel handel werd gedreven vanuit het vaste land van Europa (Germanië) met de landen aan de Friese Zee, veel interessanter. De bezetting van het Friese Rijk zou veel belastinggelden kunnen genereren ofwel het was een kwestie van militaire investering versus de te verwachte belastinggelden. Voor de Romeinen lag het Friese rijk ook binnen hun actieradius. Middels zeilboten voeren de Romeinen vanuit Italië, om Spanje heen en richting Friese Zee om bij Egmond het Oer-IJ op te varen en bij Castricum Romeins voor legerplaats) van de zeilschepen af te stappen. De vrije Friezen Door het expanderende Romeinse rijk zijn meerdere pogingen ondernomen om het Friese rijk te bezetten. Dit lukte echter maar ten dele. De Friese koningen waren geenszins van plan zich te laten inlijven door het Romeinse Geestgronden, 19 (2012), nr. 2/3 95

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2012 | | pagina 61