Op zaterdag 9 juni j.l. was het dan eindelijk zo ver. Een vol jaar aan voorberei dingen werd vertaald in een kleinschalig middeleeuws evenement rond de slot- fundamenten in Egmond aan den Hoef. Meer dan 120 vrijwilligers staken zich in middeleeuwse kledij en namen de bezoekers mee terug naar het jaar 1204. Martij n Mulder SLOTFESTIJN, EEN TERUGBLIK Het Slotfestijn was gebaseerd op wat de monnik Allinus aan het begin van de 13e eeuw heeft opgeschreven in de Egmondse annalen, de jaarboeken van de abdij, die nauw verbonden was met de graven van Holland. Johan Kieviet schreef hierover het bekende jeugdboek 'Het Slot op den Hoef', een geromantiseerde weergave van een voor Egmond belangrijke periode. Heer Wouter van Egmont, bekend als Kwade Wouter, was gevangen genomen en zijn ronde burcht, de voorloper van het grotere kasteel, was platgebrand. Het waren stormachtige tijden en dat is ook precies wat de bezoekers voorgeschoteld kregen. Afb. 28 Slotfestijn-monniken zingen Gregoriaans in de Slotkapel: v.l.n.r. Dick v.d. Reep, Peter van Asselt, Ton Kuppers, cantor Bram Verheijen, Peter Trompert, Harry Trompert, Peter Petiet en Ton v.d. Heuvel. Foto Frans Tijssens Geestgronden, 19 (2012), nr. 2/3 85

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2012 | | pagina 51