VAN DE REDACTIE Op 17 juli van dit jaar was er een grote brand in Egmond aan den Hoef. Een groot deel van het industrieterrein werd op die datum verwoest. Het was niet de eerste grote brand in de Hoef. Eerder werd het dorp al verwoest in 1203 en in 1315. In dat laatste jaar werd het hele dorp door de Westfriezen in de as gelegd. Ook is het maar de vraag hoe het dorp het er van af heeft gebracht bij de verwoesting van het Slot en de Slotkapel in 1573 door de troepen van Sonoy. Wat er allemaal in die rumoerige tijden in Egmond aan den Hoef gebeurde wordt in dit nummer van Geestgronden beschreven in een artikel over Egmont op den Hoef. Ook in het spektakel het Slotfestijn wordt deze periode op artistieke wijze uitgebeeld. Toen wij van de redactie begonnen met de voorbereiding van deze uitgave van Geestgronden hadden we een probleem. Het leek onmogelijk om een dubbelnummer vol met interessante verhalen te krijgen (ja, het exemplaar dat u nu in handen hebt). Daarom besloot ik om zelf een bijdrage te leveren en een artikel te schrijven. Dat is het eerder genoemde artikel over Egmont op den Hoef geworden. Een maand voor de brand op het industrieterrein vloog ik in een klein vliegtuigje over onze drie dorpen en maakt een aantal foto's. Zonder speciale bedoeling. De foto van de slotruïne sloot echter, als bij toeval, zo goed aan bij mijn artikel dat ik besloot om het bij het artikel te plaatsen. En, nog meer toeval, het laat ook dat deel van Egmond aan den Hoef zien dat op 17 juli verloren ging. 'Geschiedenis begint gisteren'. In dit nummer van Geestgronden bestrijken we twee duizend j aar geschiedenis, van de oprichting van de abdij, de bouw van het slot, tot aan een moord in het begin van de twintigste eeuw en schatgraven in de jaren 50 van de vorige eeuw. Geniet weer van dit nummer. Namens de redactie, Luc Lassche 38 Geestgronden, 19 (2012), nr. 2/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2012 | | pagina 4