Bronnen Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Outhedenj 1732, Google Books Wikipedia A.C.M. Burger, Het kasteel van Egmond, uitg. Pirola Schoorl, 2008 R.Bijl, A. Leijnse, Rondleidingen in de Slotkapel en op het bijbehorende kerkhof te Egmond aan den Hoef, 2012 H. G. Mos, De Heerlijkheid Egmond, Geestgronden 1997, nr. 1 Historisch archief Jos Hof, mondelinge en schriftelijke informatie Geestgronden, 19 (2012), nr. 2/3 81

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2012 | | pagina 47