met vyf parken duinen en waranden (parken), Visscheryen, Zwanedriften en Broetselen, de Tienden van den Hoeve, Heertienden, de Krofttienden te Egmont op zee, de Meertienden aen de zuitzyde van de Vaert, de Vlastienden van de Meiren en de Tienden van het Bosch en boomgaertje by den Hoeve, de Ooster en Wester Kleipetten by den Hoeve, groot 675 roeden, het recht van het Kalfgras, zynde 't recht om een kalf in de Tickelen, eene weyde by den Hoef gelegen, te mogen houden; Het Aris dykje aldaer, en het recht van begeving van de Bode-en Schutters-amten van Egmont op zee, van Egmont binnen en Egmont op den Hoef Afb. 24 Luchtfoto van de ruïne van het slot op de Hoef en omliggende landen in 2012, vergelijk de foto met afb. 23. Foto Luc Lassche Uit dit bovenstaande stukje blijkt hoeveel belastingen er werden geheven in het begin van de 18de eeuw. Er wordt gesproken over tienden van de hoeve, heertiende, krofttiende (over de opbrengst van een omsloten stukje land, misschien vergelijkbaar met onze duinlandjesmeertiende (over de opbrengst van vis uit de drooggemaakte Egmondermeer), vlastienden (er werd in die tijd overal vlas verbouwd). Er was een bos en boomgaard waarover tienden betaald moesten worden en het was niet zomaar vanzelfsprekend datje een kalf mocht laten weiden. Verder wordt er gesproken over de ooster- en wester 72 Geestgronden, 19 (2012), nr. 2/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2012 | | pagina 38