om een belangrijk deel van het familiebezit te verkopen. Zo kwam in 1607 het slot, wat er nog van over was, en de omringende landen in handen van de Staten van Holland. In het oud-Hollands uit het begin van de 18de eeuw wordt het verhaal zo verteld: De bekende twist tusschen den grave Lodewyk van Loon en Willem den I van Hollant, in het jaer 1203 ontstaen wegens de heerschappye over Hollant, die de Grave van Loon oeffende wegens zyn huwelyk met Ada, dochter van graef Diderik den VII, heeft dit slot het eerste ongeluk verwerkt, wyl heer Wouter de eerste van Egmont de party van graef Willem houdende, de graef van Loon en de medestanders van de gravinne Ada het zeiven in den brant staken, schryvende Melis Stokende daer van Lodewyc quam ter selver stonde Met heercracht tot Egmonde, Daer hi verbrande ten eersten worpe, Daer hi woende in Sint Aechtendorpe T s heeren Allaerts huys ende oec mede Heeren Wouter hi t selve dede. Afb. 21 Plattegrond van hoe het kasteel zich in de jaren 1285-1315 mogelijk ontwikkelde. Tekening overgenomen uit Het Kasteel van Egmond, van Arnold Burger 66 Geestgronden, 19 (2012), nr. 2/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2012 | | pagina 32