Dit is de oorsprong van wat uiteindelijk het Slot complex zou worden. Het lag aan de noordelijke zijde van de plaats waar nu de ruïnes van het slot liggen (Afb. 20) Men bleef dit huis tot aan het einde van de dertiende eeuw verbeteren en versterken en het werd door Willem I voorzien van een stenen ringmuur (dit deel wordt rondeel genoemd, dit gebeurde waarschijnlijk in dezelfde tijd als de bouw van de eerste Slotkapel, in 1229). De ringvormige stenen fundering is nog steeds te zien. In 1285 werd een begin gemaakt met de bouw van een vierkant kasteel. Men begon met het bouwen van een versterkte vierkanten toren {donjon). Deze ligt midden in het latere kasteelcomplex. Na ongeveer dertig jaar was dit uitgegroeid tot een prachtig kasteel (Afb. 21). Maar na een aanval door de Westfriezen in 1315 werd het hele dorp en het slot in de as gelegd. Het bleef zes jaar in zijn puinhopen liggen totdat Jan I het in 1321 weer opbouwde. Daarna werd het door de eeuwen heen verder verbeterd en uitgebreid. Als laatste werd door Jan III, tussen 1490 en 1495, het poortgebouw aan de noord zijde toegevoegd (Afb. 22). Zoals bekend werd het prachtige slot in 1573 door de troepen van Sonoy in de brand gestoken. Hoewel het zwaar beschadigd was, werden delen van het slot tot 1607 bewoond door Lamoraal II. Door geldgebrek was hij genoodzaakt 65 Afb. 20 Reconstructie van het eerste bouwwerk van het slotcomplex, het rondeel. Tekening overgenomen uit Het Kasteel van Egmond, van Arnold Burger Geestgronden, 19 (2012), nr. 2/3 4

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2012 | | pagina 31