Het grootste deel van het artikel is gewijd aan twintig eigenaren die het Slot heeft gehad in ongeveer 600 jaar, van Berwolt II (1114) tot aan Gerard van Egmont van der Nyenburg (1722) (deze laatste was nog heer van Egmond toen het artikel geschreven werd). Bij elke eigenaar worden allerlei details vermeld die een aardige indruk geven over de tijd waarin ze leefden. Tenslotte wordt er in het artikel iets gezegd over de KapelleMaar het artikel begint met de oorsprong van de naam Egmond. De oorsprong van de naam Egmont Over de oorsprong van de naam Egmond is al veel gepubliceerd. Ik wil hier toch wat aandacht aan geven omdat de schrijver van het artikel refereert aan een geschreven bron uit 1170, slechts 200 jaar na het stichten van Egmond aan Zee. De monnik die dit schreef geeft in een rijm aan dat de Noormannen in de haven Egmond kwamen nog voordat de Agneskerk daar gebouwd was. Dat zou dus nog voor 1036 (zie Geestgronden nr. 2/3 aug. 2011) zijn geweest toen het dorpje nog niet veel meer geweest zal zijn dan de tien huisjes waar het in 977 mee begon. Er wordt in het rijm gesproken over de haven van Egmont oj> Jen Hoef t68$. Afb. 18 Tekening van Rademaker van de ruïne van het slot gezien vanuit zuid oostelijke richting 62 Geestgronden, 19 (2012), nr. 2/3 'rnyjivg'E; ~J. JlajUmaker Jicitr

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2012 | | pagina 28