Stichting Historisch Egmond wil graag mevrouw Ans Zwart bedanken voor het afstaan van het Panorama-artikel en de bijbehorende foto's.Q Afb. 14 Beide gelukkige vinders, Joop en Johan Zwart, worden door omstanders in triomf over het strand rondgedragen, foto Panorama 58 Geestgronden, 19 (2012), nr. 2/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2012 | | pagina 24