ëSèsi De wedstrijd in Egmond aan Zee bleek zoals gezegd een éénmalig evenement en het was op de donateursavond voor velen een grote verrassing dat er nog beelden waren van dit stukje vergeten geschiedenis. Maanden later, bij het schrijven van dit artikel, bleek zelfs dat van beide winnaars familieleden in de zaal hadden gezeten en voor de familie van de nog niet zo lang geleden overleden Johan Zwart was het zelfs een complete verrassing dat er destijds twéé winnaars waren. Afb. 13 Een overzicht van een deel van het Egmondse strand tijdens de schatgraverij foto Panorama In tegenstelling tot wat Polygoon in haar filmreportage meldde, waren Joop en Johan Zwart géén neven van elkaar en zelfs, zoals de Panorama wél correct vermeldde, in het geheel geen familie. Joop, die in 1996 op zestigjarige leeftijd overleed, heette eigenlijk op papier ook Johan, maar werd al zijn hele leven Joop genoemd. Gelukkig maar, want twee winnaars die allebei Johan Zwart heetten én ook nog eens géén familie waren, zou wel voor een heel ingewikkeld slot aan de spannende schatgraafwedstrijd hebben gezorgd! Geestgronden, 19 (2012), nr. 2/3 57

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2012 | | pagina 23