Noten 1 RAA, Sectiearchief Egmond aan Zee 1815-1942, inv. nr. 96 2 RAA, 15.2.1.009 Sectiearchief Egmond-Binnen, Ing. enUitg. Stukken 1819-1925 3 Archief Provinciaal Bestuur NH 1851-1943 (toegangnummer 18) inv. nr. 4719 4 Kadaster 5 RAA, 15.2.1.009 Sectiearchief Egmond-B innen, Ing. enUitg. Stukken 1819-1925 (47) 6 Centraal Bureau voor Genealogie - Kopie Persoonskaart Gemeente Arnhem Bronnen Gezinskaarten Stadsarchief Amsterdam Krantenartikelen zoals genoemd Bob Wallach, Verdacht... Veroordeeld, door Bob Wallach 1955, uitg. De Kern Amsterdam Marcelis Muylwijk, Dagboek van Marcelis Muylwijk, 1932, Arnhem, eigen beheer Geestgronden, 19 (2012), nr. 2/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2012 | | pagina 19