uitschrijven is het niet meer dan logisch dat je jezelf ergens anders weer laat inschrijven. En door wie is Marcelis Muylwijk uiteindelijk verraden? Alle sporen lijken in de richting van metselaar De Kort te wijzen, ondanks dat hij zelf genoemd wordt in de anonieme brief. Het is bekend dat de Egmondse opzichter van het villa-project, Medik, melding heeft gemaakt van regelmatige bezoeken van mevrouw De Kort aan Muylwijk in zijn werkkeet in de duinen. Het vermoeden bestaat dat De Kort, die al een tijdje in Zuid-Afrika vertoefde, zwijggeld ontving, ofwel dat Muylwijk afgeperst werd door De Kort. Het zou in theorie kunnen dat Muylwijk vanwege zijn penibele financiële positie niet meer kon betalen en uit wraak daarom is verraden. Het is uiteraard net zo goed mogelijk dat Muylwijk al eens eerder iemand in vertrouwen zijn daad heeft opgebiecht, iemand waarmee de relatie (zoals in zoveel gevallen) later verslechterde. In ieder geval is een vergeten stukje Egmondse geschiedenis door een terloopse opmerking van Siem Genet weer boven water gekomen en het is alleen spijtig dat hij de onderzoeksresultaten zelf niet meer heeft kunnen aanhoren. Er is helaas niet meer met zekerheid te achterhalen waar het gezin Muylwijk heeft gewoond in Egmond aan Zee. De gezinskaarten (waar dit soort informatie op te vinden is) van de gemeente Amsterdam zijn tijdens de oorlog door het verzet vernietigd en alles wat rest zijn in de jaren '30 gemaakte microfilms van de kaarten. Op de gezinskaart van Muylwijk staat als datum van uitschrijving 20/9/20 en als bestemming Egmond aan Zee. Het adres is echter onleesbaar, al lijkt er met enige fantasie 'Voorstraat' te staan. Vreemd genoeg bestaat er geen gezinskaart van Muylwijk in het gemeentearchief van Egmond aan Zee. Wel bekend is een verhaal uit Egmond aan Zee over een huis waar men niet durfde aan te bellen met Sint Maarten, omdat dit 'het huis van de moordenaarwas. Dit betreft het grote huis op Voorstraat 122, dat later Pension Zonnetij Zonneheuvel werd en waar nog later Pravisani in zat. Sluitend bewijs hiervoor ontbreekt echter. Mocht u meer weten over de periode van Marcelis Muylwijk en zijn gezin in Egmond aan Zee, neemt u dan contact op met Martijn Mulder (tel: 06- 51689620 of e-mail: slotwegl4@quicknet.nl) of met de redactie.Q 52 Geestgronden, 19 (2012), nr. 2/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2012 | | pagina 18