Wat rest is een aantal vragen die moeilijk of soms zelfs helemaal niet meer te beantwoorden zijn. Nog vele vragen Wie zijn al die Egmondse schuldeisers? Waren het juist de winkeliers of speelden er nog meer zaken? Wat waren precies de plannen van het villapark? In hoeverre bestaan er nog tekeningen van? De archieven bevatten helaas geen uitgewerkte plattegronden, ondanks dat er regelmatig naar wordt verwezen in correspondentie. Hoe zou het grote hotel eruit hebben gezien, waarvoor hetKop en Schotelduin zo is afgegraven? Waarom staat noch Muylwijk, noch zijn vrouw, noch Wisse ingeschreven in de bevolkingregisters van Egmond? Als je jezelf in Amsterdam laat 51 Afb. 9 Oude luchtopname van Egmond aan Zee waarop duidelijk in het midden het 'Kop en Schotelduin' te zien is. Ook is hierop goed te zien hoe de weg om het duin naar de top voert Geestgronden, 19 (2012), nr. 2/3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Geestgronden - Egmonden | 2012 | | pagina 17